3 vinkkiä Facebook-mainoskampanjoiden suunnitteluun

Heipsan! Olen Mikko Murphy ja työskentelen LeadSparkissa verkkomainonnan ja hakukoneoptimoinnin asiantuntijana. Tässä blogipostauksessa kerron kolme tärkeää vinkkiä, jotka voivat auttaa Facebook-mainoskampanjan suunnittelussa. Tästä kirjoituksesta hyötyvät ehkä eniten ne, joilla on vain vähän tai ei lainkaan kokemusta Facebook-mainonnasta.

1. Mieti huolella kampanjan tavoite

Kun lähdet rakentamaan mainoskampanjaa Facebookiin, aivan ensimmäiseksi sinun tulee valita kampanjan tavoite. Facebookissa tavoitteet luokitellaan kolmeen ryhmään riippuen siitä, mihin asiakkaan ostopolun vaiheeseen halutaan vaikuttaa. Ostopolun vaiheita ovat ovat ”awareness” eli tunnettuus, ”consideration” eli kiinnostus ja ”conversion” eli konversio. Se, minkä tavoitteen valitset, vaikuttaa ratkaisevasti siihen, millaisia tuloksia Facebook-kampanjasta saat.

Jos esimerkiksi valitset tunnettuus -tavoitteen, Facebookin algoritmi alkaa näyttämään mainoksiasi mahdollisimman isolle joukolle ihmisiä, tavoitteenaan lisätä brändisi tai yrityksesi tunnettuutta. Tämä tarkoittaa teoriassa sitä, että nähtyään mainoksesi kuluttaja tunnistaa brändisi tai yrityksesi paremmin, mutta ei välttämättä kuitenkaan vieraile verkkosivuillasi tai osta yrityksesi tuotteita.

Toisessa ääripäässä ovat taas konversio -tavoitteet, jotka keskittyvät yrityksesi määrittelemien konversioiden maksimoimiseen. Konversiolla tarkoitetaan siis sitä tekoa tai toimintaa, jonka yritys haluaa asiakkaidensa suorittavan. Tavoitteista riippuen tämä voi tarkoittaa vaikkapa uutiskirjeen tilausta B2B-yritykselle tai kaupassa vierailua B2C-yritykselle. Jos siis valitset Facebookissa konversio -tavoitteen, algoritmi pyrkii näyttämään mainostasi ainoastaan niille ihmisille, jotka konvertoituvat eli suorittavat haluamasi toiminnan tai teon kaikkein todennäköisimmin.

2. Älä rajaa kohderyhmääsi liikaa

Tavoitteen asettamisen jälkeen Facebook pyytää sinua valitsemaan kohderyhmäsi mainosjoukkoa varten. Kohderyhmää tai kohderyhmiä miettiessä voisi olettaa, että mitä tarkemmin pystyy mainoksensa kohdentamaan haluamilleen yleisöille, sitä kustannustehokkaampaa mainonnan tulisi olla. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole, muutamastakin syystä. 

Ensinnäkin, jos rajaat kohderyhmääsi liikaa, voit huonontaa koneoppimis-algoritmien toimintaa. Facebookin algoritmi tarvitsee nimittäin riittävän määrän tuloksia tai konversioita päivässä, jotta se pystyy näyttämään mainoksiasi juuri niille, jotka parhaiten saavuttavat mainoskampanjasi tavoitteen, oli se sitten tunnettuus, kiinnostus tai konversio. Esimerkiksi konversioiden osalta voidaan pitää nyrkkisääntönä sitä, että mainosjoukko saisi vähintään 10 konversiota päivässä.

Toiseksi, tarkka kohdentaminen voi nostaa mainostamisen kuluja, mikä näkyy normaalia korkeampana CPM- tai CPC-hintana. Karkeasti ottaen voidaan siis sanoa, että mitä laajempi kohderyhmä, sitä halvemmat tulevat olemaan mainostamisen kulut.

Kolmanneksi tulee ottaa huomioon se, että Suomi on markkinana verrattain pieni, eivätkä kaikki täällä asuvat ihmiset käy Facebookissa joka päivä. Vaikka kohdentaisit mainoksesi koko suomenkieliseen väestöön, ei kohderyhmän koko tule olemaan kovin suuri verrattuna siihen, jos asuisit jossakin toisessa maassa kuten Yhdysvalloissa, jossa väestöä on huomattavasti enemmän.

3. Panosta mainosbannereihin

Nykypäivänä ihmiset näkevät jopa tuhansia mainoksia päivässä, minkä johdosta moni on tullut entistä taitavammaksi jättämään ne huomiotta. Asiaa ei tue myöskään se, että elämme infoähkyn aikakautta, jossa uutta dataa tursuaa joka tuutista, ja keskittymiskykymme on taantunut kultakalan tasolle. 

Selatessaan sosiaalisen median uutisvirtaa, keskivertokäyttäjä ei näe huolella kohdistamaasi mainosta paria sekuntia pidempään. Bannerisi tulee siis kiinnittää huomio sekä olla mahdollisimman selkeä ja ymmärrettävä, jotta kuluttajalla olisi riittävästi syytä pysäyttää selaaminen ja tutustua tarkemmin mainossisältösi syövereihin.

Edellisten huomioiden lisäksi suosittelen kokeilemaan mahdollisimman erilaisia mainosbannereita, ja antamaan tilaa Facebookin algoritmeille valikoida niistä parhaiten toimivimmat. Tämä siitä syystä, että et voi ikinä tietää kuinka hyvin todellisuudessa bannerisi tulevat toimimaan. Viime kädessä vain kokeilemalla selviää parhaiten toimivimmat materiaalit. Olen itsekin usein yllättynyt siitä, mikä mainosbanneri lopulta toimii ja mikä ei.

BONUS: Optimaalinen mainoskampanjan rakenne?

Huhujen mukaan kaikkein optimaalisin Facebook-mainoskampanjan rakenne on 2-3 mainosjoukkoa, joissa jokaisessa on kaksi mainosta. En voi taata tuloksia, mutta tätä sietää testata!

Comments are closed.