Blogi

Blogi

3 vinkkiä Facebook-mainoskampanjoiden suunnitteluun

Heipsan! Olen Mikko Murphy ja työskentelen LeadSparkissa verkkomainonnan ja hakukoneoptimoinnin asiantuntijana. Tässä blogipostauksessa kerron kolme tärkeää vinkkiä, jotka voivat auttaa Facebook-mainoskampanjan suunnittelussa. Tästä kirjoituksesta hyötyvät ehkä eniten ne, joilla on vain vähän tai ei lainkaan kokemusta Facebook-mainonnasta.

 

1. Mieti huolella kampanjan tavoite

 

Kun lähdet rakentamaan mainoskampanjaa Facebookiin, aivan ensimmäiseksi sinun tulee valita kampanjan tavoite. Facebookissa tavoitteet luokitellaan kolmeen ryhmään riippuen siitä, mihin asiakkaan ostopolun vaiheeseen halutaan vaikuttaa. Ostopolun vaiheita ovat ovat “awareness” eli tunnettuus, “consideration” eli kiinnostus ja “conversion” eli konversio. Se, minkä tavoitteen valitset, vaikuttaa ratkaisevasti siihen, millaisia tuloksia Facebook-kampanjasta saat.

Jos esimerkiksi valitset tunnettuus -tavoitteen, Facebookin algoritmi alkaa näyttämään mainoksiasi mahdollisimman isolle joukolle ihmisiä, tavoitteenaan lisätä brändisi tai yrityksesi tunnettuutta. Tämä tarkoittaa teoriassa sitä, että nähtyään mainoksesi kuluttaja tunnistaa brändisi tai yrityksesi paremmin, mutta ei välttämättä kuitenkaan vieraile verkkosivuillasi tai osta yrityksesi tuotteita.

Toisessa ääripäässä ovat taas konversio -tavoitteet, jotka keskittyvät yrityksesi määrittelemien konversioiden maksimoimiseen. Konversiolla tarkoitetaan siis sitä tekoa tai toimintaa, jonka yritys haluaa asiakkaidensa suorittavan. Tavoitteista riippuen tämä voi tarkoittaa vaikkapa uutiskirjeen tilausta B2B-yritykselle tai kaupassa vierailua B2C-yritykselle. Jos siis valitset Facebookissa konversio -tavoitteen, algoritmi pyrkii näyttämään mainostasi ainoastaan niille ihmisille, jotka konvertoituvat eli suorittavat haluamasi toiminnan tai teon kaikkein todennäköisimmin.

 

2. Älä rajaa kohderyhmääsi liikaa

 

Tavoitteen asettamisen jälkeen Facebook pyytää sinua valitsemaan kohderyhmäsi mainosjoukkoa varten. Kohderyhmää tai kohderyhmiä miettiessä voisi olettaa, että mitä tarkemmin pystyy mainoksensa kohdentamaan haluamilleen yleisöille, sitä kustannustehokkaampaa mainonnan tulisi olla. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole, muutamastakin syystä. 

Ensinnäkin, jos rajaat kohderyhmääsi liikaa, voit huonontaa koneoppimis-algoritmien toimintaa. Facebookin algoritmi tarvitsee nimittäin riittävän määrän tuloksia tai konversioita päivässä, jotta se pystyy näyttämään mainoksiasi juuri niille, jotka parhaiten saavuttavat mainoskampanjasi tavoitteen, oli se sitten tunnettuus, kiinnostus tai konversio. Esimerkiksi konversioiden osalta voidaan pitää nyrkkisääntönä sitä, että mainosjoukko saisi vähintään 10 konversiota päivässä.

Toiseksi, tarkka kohdentaminen voi nostaa mainostamisen kuluja, mikä näkyy normaalia korkeampana CPM- tai CPC-hintana. Karkeasti ottaen voidaan siis sanoa, että mitä laajempi kohderyhmä, sitä halvemmat tulevat olemaan mainostamisen kulut.

Kolmanneksi tulee ottaa huomioon se, että Suomi on markkinana verrattain pieni, eivätkä kaikki täällä asuvat ihmiset käy Facebookissa joka päivä. Vaikka kohdentaisit mainoksesi koko suomenkieliseen väestöön, ei kohderyhmän koko tule olemaan kovin suuri verrattuna siihen, jos asuisit jossakin toisessa maassa kuten Yhdysvalloissa, jossa väestöä on huomattavasti enemmän.

 

3. Panosta mainosbannereihin

 

Nykypäivänä ihmiset näkevät jopa tuhansia mainoksia päivässä, minkä johdosta moni on tullut entistä taitavammaksi jättämään ne huomiotta. Asiaa ei tue myöskään se, että elämme infoähkyn aikakautta, jossa uutta dataa tursuaa joka tuutista, ja keskittymiskykymme on taantunut kultakalan tasolle. 

Selatessaan sosiaalisen median uutisvirtaa, keskivertokäyttäjä ei näe huolella kohdistamaasi mainosta paria sekuntia pidempään. Bannerisi tulee siis kiinnittää huomio sekä olla mahdollisimman selkeä ja ymmärrettävä, jotta kuluttajalla olisi riittävästi syytä pysäyttää selaaminen ja tutustua tarkemmin mainossisältösi syövereihin.

Edellisten huomioiden lisäksi suosittelen kokeilemaan mahdollisimman erilaisia mainosbannereita, ja antamaan tilaa Facebookin algoritmeille valikoida niistä parhaiten toimivimmat. Tämä siitä syystä, että et voi ikinä tietää kuinka hyvin todellisuudessa bannerisi tulevat toimimaan. Viime kädessä vain kokeilemalla selviää parhaiten toimivimmat materiaalit. Olen itsekin usein yllättynyt siitä, mikä mainosbanneri lopulta toimii ja mikä ei.

 

BONUS: Optimaalinen mainoskampanjan rakenne?

Huhujen mukaan kaikkein optimaalisin Facebook-mainoskampanjan rakenne on 2-3 mainosjoukkoa, joissa jokaisessa on kaksi mainosta. En voi taata tuloksia, mutta tätä sietää testata!

 

Näin saat yrityksellesi fiksummin ja nopeammin ostoaikeissa olevia kuluttaja-asiakkaita

Uusasiakashankinnan eri keinot

Mistä lähteä liikkeelle, kun yritys tarvitsee uusia kuluttaja-asiakkaita?

Uusia kuluttaja-asiakkaita voi löytää eri tavoin. Yleisimmät tavat yritykselle tavata potentiaalisia kuluttaja-asiakkaita ovat kasvotusten myymälöissä, soitto puhelimitse, myyntiviesti tekstiviestillä, sähköpostilla tai kohtaaminen yrityksen sosiaalisen median kanavissa.

Potentiaalisen kuluttaja-asiakkaan kontaktointia varten yritykset tarvitsevat ajan tasalla olevaa listausta tai rekisteriä.

Digitaalisista kanavista yritykset voivat hakea mahdollisten kuluttaja-asiakkaiden yhteystietoja mainostamalla eri sivustoilla, Facebookissa, Instagramissa tai Googlessa.

Yksi vaihtoehto on mainostaa “retargetoimalla” eli uudelleenkohdentamalla mainontaa sosiaalisessa mediassa tai verkossa yrityksen sivustolla vierailleille.

Myynnissä on myös soitto- tai sähköposti-valmiita “kylmiä rekistereitä”, mutta myös lähempänä ostopäätöstä olevien potentiaalisten asiakkaiden yhteystietoja.

Jaottelu kylmistä rekistereistä lämpimiin ja jopa kuumiin liideihin


Uusia kuluttaja-asiakkaita kannattaa tarkastella näiden ostovalmiuden perusteella. Tärkeimpinä syinä ovat myynnin ja markkinoinnin tehokkuus ja asiakkaan saama kokemus palvelusta.

Ensinnäkin myyminen muuttuu tehokkaammaksi, kun myyjä tietää, että asiakas on kiinnostunut ostamaan. Onhan koko palvelua myyvän yrityksen kannattavuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää löytää oikeat asiakkaat mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Toinen syy asiakkaiden ostohalukkuuden tunnistamisen tärkeyteen on asiakkaiden ja yrityksen välisen luottamuksen ja maineen rakentuminen.

Harva meistä rakastaa tulla myyjän tai markkinoijan häiriköimäksi asiassa, joka ei meitä kiinnosta. Siksi myyjän ja markkinoijan kannattaa tunnistaa asiakkaan kiinnostus myytävänä olevaa asiaa kohtaan, jo ennen myymistä tai markkiointiviestiä. Pahimmillaan sokeasti soitteleva myyjä rakentaa palvelemalleen yritykselle mainetta väkisin palvelujaan tuputtavana moukkana. Tätä tuskin yksikään yritys haluaa.

Potentiaaliset asiakkaat jaetaan karkeasti kylmiin, puolilämpimiin, lämpimiin ja kuumiin. Tämä yksinkertainen jaottelu kertoo asiakkaan halukkuudesta ja valmiudesta ostaa.

Kylmästä asiakkaasta ei oikeastaan ole mitään aiempaa taustatietoa, joten hänen ostohalukkuutensa on myyjälle täysi mysteeri. Matka kylmästä kuluttaja-asiakkaasta
lämpimäksi vaatii kaikkein eniten resursseja.

Puolilämpimästä asiakkaasta tiedämme jotain, kuten iän, sukupuolen, asuinalueen tai ajoneuvon merkin. Hän on myös antanut markkinointiluvan.

Lämmintä asiakasta kutsutaan jo liidiksi, ihmiseksi, jonka taustoista tai ostohalukkuudesta on olemassa merkityksellistä tietoa. Häneltä on saatu markkinointilupa ja hän on valmis yhteydenottoon juuri tietyiltä yritykseltä tai yrityksiltä.

Kuuma asiakas harkitsee vakavasti ostamista tietyn ajan sisällä ja hän on valmis vastaanottamaan tarjouksen tai tarjouksia tietyiltä yrityksiltä. Nämä ovat jokaiselle myyjälle ja yritykselle kaikkein arvokkaimpia liidejä. Matka kaupan syntymiseen on tässä vaiheessa lyhyt, jos myyjä vielä osaa hommansa.

Vauhtia myyntiin – osta ostoaikeissa olevia kuluttaja-asiakkaita


Vauhdittaakseen myyntiä myyjä tai markkinoija tarvitsee siis tietoa potentiaalisten asiakkaiden tarpeista ja halukkuudesta ostaa.

Ostoaikeissa olevia ja lähellä ostopäätöstä olevia kuluttaja-asiakkaita on mahdollista löytää verkon kautta. Ihmiset jättävät verkossa jälkiä toiminnastaan, tarpeistaan ja kiinnostuksen kohteistaan. Näistä digitaalisista jäljistä voidaan tunnistaa ihmisen valmius ostaa.

Kilpailuiden kautta arvokasta asiakastietoa


Kilpailut ovat yksi suosituimmista keinoista aktivoida ja osallistaa ihmisiä digitaalisissa kanavissa. Kisoilla herätetään potentiaalisten asiakkaiden huomio helposti. Kukapa ei haluaisi voittaa jotain kivaa itselleen? Kilpailuihin osallistujat saadaan jouhevasti jakamaan yhteystietonsa ja tietoa kiinnostuksenkohteistaan, eli mahdollisesta ostokäyttäytymisestä, voittopalkintoa vastaan.

Kilpailuun osallistujilta voidaan kysyä kysymyksiä näiden omasta elämästä, samalla kun nämä täyttävät yhteystietonsa digitaaliseen lomakkeeseen. Osallistujat antavat samalla luvan yrityksille olla heihin yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse.

Kilpailun lomassa vastattavat kysymykset voivat liittyä myös tuleviin hankintoihin. Tarkempaa tietoa potentiaalisen asiakkaan ostohalukkuudesta voidaan hankkia oston ajankohtaisuuteen liittyen. Esimerkiksi lomamatkoista, kodinkoneista tai vaikka sähkösopimuksista voidaan esittää tarkentavia kysymyksiä, jotka kertovat halukkuudesta ostaa kyseisiä palveluja tai tuotteita. Näin kilpailuun osallistuvista pystytään helposti poimimaan ostopäätösprosessissa jo pidemmällä olevat kuluttaja-asiakkaat.

 

TUTUSTU: LeadSpark toimittaa myynnin ja markkinoinnin kannalta hyvin arvokkaiden kuluttaja-asiakkaiden, eli lämpimien ja kuumien liidien yhteystiedot yritysten myynnille tai markkinoinnille.

Asiakas­hankinnan asialla

Tervetuloa tutustumaan uudistuneeseen LeadSparkiin!

Suomalaisuus, korkea laatu ja huipputeknologia ovat olleet ja ovat jatkossakin toimintamme perustana. Näistä LeadSpark tunnetaan.

Asiakkaidemme tarpeet tehostaa ja monipuolistaa asiakashankintaansa ovat olleet uudistuneen palvelutarjoamamme lähtökohtana. Asiakaslähtöisesti, kuten aina.

Yhteistyökumppaneitamme varten olemme uudistaneet myös julkaisujärjestelmämme.

Perinteinen kuluttajakyselymme, uusi nimi LeadSpark Audience saa rinnalleen kolme uutta kaveria: LeadSpark Brand, LeadSpark Data ja LeadSpark Total -palvelut.

Tarvitset sitten nopeasti uusia asiakkuuksia tai avaimet käteen -palveluna sovitut tapaamiset potentiaalisille ostajille, LeadSpark auttaa sinua!

Ota meihin rohkeasti yhteyttä niin löydetään yrityksellesi tehokkain tapa uusasiakashankintaan.

Menestystä ja terveyttä syksyyn!

Sami Lahtinen
toimitusjohtaja
LeadSpark Oy

16.9.2020